Konferencje Krakowskie

Mozolna wspinaczka

Wspinamy się mozolnie pod górę doganiając „stare” kraje Unii Europejskiej, dalsze wspinanie będzie jeszcze trudniejsze - stwierdził prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej podczas panelu "Rok 2020: koniec polityki spójności?”

W swoim wystąpieniu prof. Szlachta mówił o nowej polityce regionalnej. Zaznaczył, że po wybuchu kryzys ekonomicznego w roku 2008 zwiększa się zróżnicowania w układzie państw członkowskich, rośnie zróżnicowanie w układzie regionalnym (NUTS 2 i NUTS 3), zwiększa się znaczne szybciej niż dotąd zróżnicowanie regionalne w ramach krajów członkowskich.

Prof. Szlachta zaznaczył, że wyzwania stojące przed Polską po roku 2020, to: zasadnicze ograniczenie finansowania w ramach europejskiej polityki spójności, istnienie dwóch budżetów w Unii Europejskiej (jeden dla strefy euro, drugi ogólny dla wszystkich państw), dalsze zorientowanie na konkurencyjność wydatków budżetowych Unii (premiuje to bogatsze kraj), jest prawdopodobne skrócenie kolejnych wieloletnich ram finansowych do pięciu lat. Po roku 2020 r. Mazowsze przejdzie do kategorii regionów najbogatszych a 4-5 województw trafi do kategorii regionów przejściowych, nastąpi wzrost zróżnicowań regionalnych w układzie metropolie – reszta kraju, międzyregionalnych i wewnątrz regionalnych, nastąpi względne pogorszenie się pozycji Polski w Unii Europejskiej.

Zdaniem prof. Szlachty jeszcze w tej dekadzie niezbędne jest dokonanie głębokiej reformy modelu polityki regionalnej Polski, a wieloletnie finansowanie europejskie na rzecz regionów musi zostać podjęte w ramach budżetu krajowego. Inaczej dorobek polityki spójności w Polsce może zostać zaprzepaszczony.

 

Prezentacja

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020