Konferencje Krakowskie

Mniejsze Niemcy Europy

Na razie jesteśmy małymi Chinami Europy, produkujemy tanio, mamy dużo osób zatrudnionych w rolnictwie. Młodzi ludzie przychodzący z rolnictwa do miast stają się bardziej produktywni - powiedział przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru podczas panelu  „Jakie będą motory rozwoju Polski po 2020 roku?”W swoim wystąpieniu zatytułowanym; „Czy Polska ma szansę stać się mniejszymi Niemcami Europy?” 

W swoim wystąpieniu zatytułowanym; „Czy Polska ma szansę stać się mniejszymi Niemcami Europy?” Ryszard Petru zaznaczył, że wariantem docelowym rozwoju Polski powinno być, abyśmy stali się mniejszymi Niemcami Europy, czyli krajem przemysłowym, nastawionym na eksport, który ma zrównoważony wzrost gospodarczy. Jego zdaniem atutem Polski jest m.in. rozwinięty eksport oraz to, że stolica kraju nie jest dominującym ośrodkiem w rozwoju gospodarczym. Istotnym elementem rozwoju Polski powinny być: współpraca uczelni z przedsiębiorcami, nowoczesne uprzemysłowienie realizowane dzięki inwestycjom prywatnego kapitału, poprawa sektora usług publicznych, przemyślana polityka imigracyjna. Niezbędne jest także zapewnienie warunków rozwoju Otwartym Funduszom Emerytalnym, które są dużym inwestorem w Polsce. Do zapewnienia trwałego rozwoju potrzebne jest także otwarcie na konkurencję.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020