Konferencje Krakowskie

Koniec polityki spójności

Nie ma już polityki spójności - zaznaczył dr Piotr Żuber z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podczas panelu "Rok 2020: koniec polityki spójności?”

 

 

W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy” Piotr Żuber podkreślił, że tradycyjnie rozumiana polityka spójności odchodzi do lamusa i to z czym będziemy mieli do czynienia po roku 2014 to w założeniu antycykliczna polityka rozwoju wspomagająca potencjały terytorialnej a nie zmniejszanie zróżnicowań. Jego zdaniem trudno także mówić o polityce regionalnej - adresatem tej nowej polityki nie są już regiony, tylko terytoria funkcjonalne (makroregiony, miasta, obszary wiejskie, inne obszary). - Mamy politykę, która służy głównie osiąganiu celów europejskich – zaznaczył dr Żuber.

W opinii Piotra Żubera począwszy od roku 2010 relatywna rola funduszy spada – w stosunku do PKB. Należy się jednak spodziewać że kryzys i brak zmian systemowych utrzyma dużą rolę tych funduszy w finansowaniu inwestycji publicznych. Jest to poważne zagrożenie, gdyż nagłe ograniczenie dopływu środków po roku 2020 może doprowadzić do powrotu do stanu sprzed 2004 r.

Dr Piotr Żuber zaznaczył, że unijne środki działają jak narkotyk umożliwiając przejściowe zwiększanie inwestycji, ale fundusze te blokują zmiany systemowe w zakresie systemu finansów publicznych na poziomie krajowym.

Prezentacja

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020