Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

O Małopolskim Obserwatorium Polityki Rozwoju

Organizatorem i inicjatorem cyklu corocznych debat – Konferencji Krakowskich - jest Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju (MOPR), regionalny think-tank.

Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju powstało w 2005 roku. Jego utworzeniu towarzyszyła myśl o usprawnieniu procesu zarządzaniem rozwojem regionalnym. Od 2008 roku współfinansowany jest z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

MOPR dostarcza informacji na temat procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie, realizacji celów polityki rozwoju (w tym Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego) oraz syntetycznej oceny oddziaływania różnych instrumentów interwencji publicznej w regionie, a w szczególności - programów Unii Europejskiej. Wraz z innymi Małopolskimi Obserwatoriami Rozwoju Regionalnego (Polityki Społecznej, Gospodarki, Kultury oraz Rynku Pracy i Edukacji) pełni funkcję zaplecza analitycznego regionu.

Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju włącza do swoich działań opiniotwórcze środowiska, jest inicjatorem debat regionalnych, wymiany poglądów w sprawach ważnych dla Polski i jej regionów.

Ulokowane jest w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w Departamencie Polityki Regionalnej.

Przejdź do strony Obserwatorium.

O konferencjach

Konferencje Krakowskie to cykl debat organizowanych przez Województwo Małopolskie nieprzerwanie od 2008 roku, poświęconych ocenie pozycji Polski na arenie międzynarodowej w kontekście postępujących zmian gospodarczych i społecznych. Ugruntowana marka wydarzenia pozwala traktować je jako forum dyskusji o najważniejszych, aktualnych w danym momencie wyzwaniach, przed jakimi stoi Polska. Konferencje Krakowskie co roku gromadzą samorządowców, polityków, naukowców, komentatorów polskiej sceny politycznej oraz intelektualistów, dając okazję do uczestniczenia w interesującej wymianie myśli i prawdziwej uczcie intelektualnej.

Idea Konferencji

Sukiennice - Kraków
Sukiennice - Kraków

Uczestnicy

W gronie panelistów Konferencji Krakowskich co roku znajdują się wybitni naukowcy, przedsiębiorcy, politycy, praktycy i teoretycy – jednym słowem eksperci, dzięki którym udział w wydarzeniu jest inspiracją i źródłem rozwiązań dla wyzwań, jakie stawia przed nami współczesność.

XII Konferencja Krakowska

XII konferencja w centrum zainteresowania stawiała człowieka. Uczestnicy dyskusji panelowych rozmawiali na temat różnych aspektów kondycji współczesnego człowieka, od duchowości, poprzez zrównoważony rozwój naszej planety, aż po zagadnienia związane ze zdrowiem, odżywianiem się i produkcją żywności.

Wystąpienia

Grafika 12 Konferencji Krakowskiej - Człowiek w drodze – z szacunkiem dla siebie, innych, przyrody - 2-3 grudnia 2019

Organizator

Województwo Małopolskie

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020