Konferencje Krakowskie

Szansa dla Europy

Przyczyną ostatniego kryzysu ekonomicznego na świecie było niewłaściwe podejście państwa – zaznaczył dr Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich w czasie panelu „Wolność - gospodarka – niezależność” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

W opinii Ryszarda Petru, państwo powinno tworzyć właściwe warunki dla rozwoju rynku, nie może jednak zastępować rynku. Interwencje państwa na rynku są możliwe, ale muszą trwać przez określony czas i powinny być punktowe. Zdaniem Ryszarda Petru Interwencje państwa spowodowały, że niektórzy przestali się czuć odpowiedzialni za to, co robią.

Dalsza integracja Unii Europejskiej, umowa handlowa ze Stanami Zjednoczonymi dają nadzieję na to, że Europa będzie się rozwijać - uważa Ryszard Petru.

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020