Konferencje Krakowskie

Czy Rosji grozi katastrofa?

Za sukcesem Rosji stoją przede wszystkim surowce energetyczne - zaznaczył prof. Witold Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP w czasie panelu „Wolność - gospodarka – niezależność” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Bogactwa naturalne Rosji zostały rozdane lub sprzedane za niewielkie pieniądze grupie oligarchów – zaznaczył prof. Orłowski. Nastąpił sojusz państwa z oligarchami, co stało się przyczyną bogactwa państwa, dając możliwość prowadzenia polityki imperialnej. Wysokie ceny ropy i gazu spowodowały, że inne branże gospodarki stały się mało opłacalne. Słabością Rosji jest m.in. brak wystarczających środków na rozwój i uzależnienie od eksportu surowców.

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020