Konferencje Krakowskie

Od zniewolenia do energetycznej wolności

Gospodarka jest polem rywalizacji między państwami i między narodami  – stwierdził  Igor Chalupec, prezes Zarządu ICENTIS w trakcie panelu ”Wolność - gospodarka – niezależność” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej. 

Dawniej wojny służyły do podziału łupów i terytoriów, a dzisiaj rywalizacja o podział bogactw odbywa się głównie na polu gospodarczym – zaznaczył prezes Chalupec. Podkreślił, że na rynku handlu gazem Rosja wykorzystuje ten surowiec do realizacji celów politycznych. Równocześnie na rynku tym zachodzi wielka rewolucja. Od fazy zniewolenia przechodzimy do fazy wolności – podkreślił Igor Chalupec. Dzieje się tak dzięki rewolucji, do jakiej doszło za sprawą wydobycia gazu z łupków. 

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020