Konferencje Krakowskie

Racjonalność w demokracji

Największe zagrożenia dla demokracji, to brak tolerancji i otwarcia na wielokulturowość - zaznaczył prof. Grzegorz W. Kołodko z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie podczas panelu „Wolność - gospodarka – niezależność” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Zdaniem prof. Kołodki bardzo ważne jest, aby w warunkach demokracji działać racjonalnie. Racjonalny jest ten kto działa na własną korzyść w oparciu o informacje. W opinii Grzegorza Kołodki we współczesny świecie społeczeństwa są niejednokrotnie manipulowane ze względu na interes polityczny czy ekonomiczny.

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020