Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

Przyszłość wolności. Wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy (VII Konferencja Krakowska)

           - Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

 

          - prof. dr hab. Roman Galar - Politechnika Wrocławska

 

          - prof. dr hab. Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wiceprzewodniczący KPZK PAN

 

          - dr hab. Tomasz G. Grosse, prof. UW - Instytut Spraw Publicznych w Warszawie

 

          - prof. dr hab. Witold Orłowski - Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP

 

          - dr Krzysztof Mazur - Uniwersytet Jagielloński, Przewodniczący Rady Klubu Jagiellońskiego

 

           - Iwona Wendel - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

 

          - prof. dr hab. Tadeusz Markowski - Przewodniczący KPZK PAN, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

 

          - dr Marek Szczepański - Bank Gospodarstwa Krajowego, Dyrektor Zarządzający

 

          - Jacek Woźniak - Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego

 

          - dr Piotr Żuber - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

          - dr hab. Piotr Churski, prof. UAM - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

          - prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak - Uniwersytet Warszawski, Dyrektor Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych

 

          - dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ i UEK - Uniwersytet Jagielloński, Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych

 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020