Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku

red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak

Kraków 2009

Zbiór artykułów inspirowanych referatami wygłoszonymi podczas konferencji „Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku”, jaka odbyła się w Krakowie w czerwcu 2008 r., tworzy szeroki i interesujący wachlarz przemyśleń związanych z przyszłością Europy w kontekście kreatywności i innowacyjności.

Organizatorom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego udało się zgromadzić bardzo interesującą grupę autorów tekstów i wypowiedzi o bardzo szerokim spektrum reprezentowanych dziedzin naukowych i poglądów. Możliwość prezentowania ich w najbardziej prestiżowym miejscu dla nauki polskiej – Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego dodatkowo spowodowała, że przedstawiane referaty i prowadzone dyskusje były bardzo interesujące i na wysokim poziomie. Poszukiwania odpowiedzi na inicjalne pytanie dla konferencji: Czy Unia Europejska może być demiurgiem kreatywnej i innowacyjnej Europy pozwoliły autorom artykułów nie tylko na bardzo ciekawe i zróżnicowane odpowiedzi na to pytanie, ale również na określenie miejsca Polski, a także regionu Małopolski, w budowaniu kreatywnej i innowacyjnej przyszłości kontynentu. Z tego powodu niniejsza publikacja może być interesująca dla szerokiego grona czytelników, daleko wybiegając poza dziedziny specjalistów przedstawiających swoje analizy i prognozy w trakcie konferencji. Do grona potencjalnych czytelników przedstawionej publikacji należy zaliczyć środowiska akademickie i studentów studiów stopnia drugiego i trzeciego w nomenklaturze bolońskiej, uczestników życia politycznego na poziomie krajowym i regionalnym oraz środowiska dziennikarzy zajmujących się zawodowo tematyką stosunków międzynarodowych, innowacyjności i globalizacji.

 

fragment recenzji prof. dra hab. Janusza Zaleskiego 

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020