Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

MałoPolska – globalne wyzwania, regionalne rozwiązania

Malopolska globalne wyzwania okladka 1Niniejsza publikacja to już dziesiąty tom podsumowujący organizowaną co roku przez Województwo Małopolskie Konferencję Krakowską. Co roku spotykamy się w Krakowie – sercu Małopolski, aby rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach stojących przed naszym regionem, Polską i Europą. 
Konferencja Krakowska to ważne spotkanie z udziałem czołowych ekspertów: ekonomistów, socjologów, politologów oraz polityków. Wspólnie zasiadamy do stołu rozmów, gdzie dyskutujemy o przyszłości nas samych oraz przyszłych pokoleń. Wnioski, do jakich dochodzimy, często pobrzmiewają w publikacjach naukowych, publicystyce czy rozmowach kuluarowych. I to jest właśnie najważniejszy owoc tych spotkań. Konferencje Krakowskie stały się na przestrzeni tych dziesięciu lat kuźnią pomysłów i idei.
O punktach zapalnych na współczesnej mapie Polski i świata rozmawialiśmy podczas X Konferencji Krakowskiej „MałoPolska – globalne wyzwania, regionalne rozwiązania”. Główne nurty będące przedmiotem dyskusji panelowych X Konferencji Krakowskiej to z jednej strony kwestie gospodarcze (bezpieczeństwo, przemysł, ekonomia cyrkularna), a z drugiej – społeczne (migracje, społeczeństwo obywatelskie, innowacje społeczne).
Uczestnicy X Konferencji Krakowskiej i jednocześnie autorzy artykułów w niniejszym tomie zaprezentowali scenariusze pozwalające spoglądać w przyszłość z uczuciem mniejszej niepewności, skuteczniej wykorzystywać nasze potencjały i stawiać czoło nowym gospodarczym wyzwaniom.

/fragment wstępu/

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020