Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

Polska regionów – Polska miast

pokonferencyjna polska regionow OKLADKAPublikacja jest próbą podsumowania IX Konferencji Krakowskiej „Polska regionów – Polska miast”, która odbyła się w Krakowie w dniach 28–29 listopada 2016 roku. Tematyka niniejszego tomu koncentruje się na perspektywach rozwoju oraz zagrożeniach cywilizacyjnych miast i regionów w kilku aspektach, przede wszystkim: roli i znaczenia samorządu wewnątrz kraju i jego relacji z władzami centralnymi, przyszłości polskiej urbanizacji, polityki miejskiej w kontekście metropolizacji oraz wpływu polskiej wsi na rozwój kraju. Nie od dziś wiadomo, że dobrobyt sprzyja postawom zachowawczym i korzystaniu z tego, co zostało już wypracowane. Natomiast kryzys i niepewność są impulsem do zmian, podejmowania energicznych wysiłków i wytyczania nowych ścieżek rozwoju. Wyzwania, przed którymi dziś stoi Europa, będą wymagały odważnych reform i śmiałych wizji. Zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułami umieszczonymi w niniejszej publikacji. Jestem przekonany, że debaty podczas IX Konferencji Krakowskiej pomogły nakreślić scenariusze pozwalające optymistyczniej spoglądać w przyszłość.

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020