Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

Świat współpracy – świat konfrontacji. Wybory strategiczne...

 

Świat współpracy – świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności

red. Jacek Woźniak 

 

 

okladkakk

Publikacja stanowi pokłosie VIII Konferencji Krakowskiej „Świat współpracy – świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Polski w warunkach podwyższonej niepewności”, która odbyła się w Krakowie w dniach 15 i 16 czerwca 2015 roku.

Konferencaje Krakowskie stanowią niezwykle ważne miejsce na ekonomicznej, politologicznej i społecznej mapie Polski. Mają one ugruntowaną renomę jako forum strategicznych dyskusji dotyczących najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi nasz kraj. Spełniają one zadania, a wręcz uzupełniają wciąż rzadkie w Polsce instytucje zajmujące się wielowymiarową analizą rzeczywistości w kontekście wyboru kierunków i instrumentów rozwoju, czyli tzw. think tanki. Także VIII Konferencja była tyglem wymiany poglądów między specjalistami i praktykami z różnych dziedzin: ekonomii, planowania przestrzennego, politologii i zarządzania. Organizatorom udało się zgromadzić prominentnych polityków, renomowanych komentatorów polskiej sceny politycznej, kluczowych ekonomistów i samorządowców. Ich przemyślenia, sugestie i analizy zaprezentowane są w niniejszej publikacji. Stanowi więc ona niezwykle atrakcyjną pożywkę intelektualną.

 

 

Jako obywatel tego kraju, zaangażowany w jego funkcjonowanie i rozwój, jestem przekonany, iż prezentowane w tej książce artykuły dotyczą problemów ważnych, a wręcz fundamentalnych dla przyszłości Polski. Ponadto niosą one w sobie ładunek innowacyjności i inspiracji. Ich lektura zachęca do rozważenia podnoszonych w nich kwestii przy wykorzystaniu aparatury pojęciowej i warsztatu naukowego innych dyscyplin, w tym właśnie regionalistyki i ekonomii. Zmuszają wręcz one do przekraczania granic dyscyplin naukowych i horyzontów myślowych, stanowiąc pełnoskalowy tzw. boundary spanning object. Należy mieć tylko nadzieję, iż ta szczytna tradycja Krakowskich Konferencji będzie kontynuowana, a ich owoce znajdą prominentne miejsce w polityce rozwoju w naszym kraju na wszystkich szczeblach jej prowadzenia.

 

Fragment recenzji dr hab. Jacka Zauchy, prof. UG

 

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020