Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy

 

Przyszłość wolności

red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak

Uważna lektura wywoła w każdym czytelniku nieco inne - najczęściej jednak  odkrywcze – skojarzenia. Tworzone poprzez własne filtry i własne talenty prowokują do  indywidualnej  syntezy. Być może, układ opracowania książkowego ma tu swe znaczenie, sterując percepcją czytelnika. Ale chyba tylko  w pierwszym zbliżeniu. Bo  już po kilku dniach,  lub kilku nieprzespanych nocach z tą książką,  utworzy się w  świadomości czytelnika nowe spojrzenie na polską rzeczywistość. Te  teksty fascynują, bo  jak mawia prof. Antoni Kukliński: „Choć przewidzieć się nie da, to przewidywać trzeba”. Tylko, że po tej lekturze przewidywanie będzie mądrzejsze, bo oparte na poszerzonej zdolności do percepcji nowych informacji. A ponieważ „rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ wiele rzeczy dzieje się naraz”, to poszerzenie pola  widzenia o „rzeczy, które dzieją się równocześnie” jest  nie do przecenienia. I to jest właśnie  największa zasługa konferencji krakowskich i największy walor tej książki.

(...)  Recenzent może tylko raz jeszcze pochylić głowę przed bogactwem  i różnorodnością prezentowanej problematyki, której syntezy  musi dokonać każdy czytelnik. Można, w tym miejscu,  zarzucać zbyt wielki „rozrzut” tematyczny. Wynika to przede wszystkim z zaproszenia  intelektualistów, którzy nie tylko  reprezentują  różne dziedziny wiedzy i praktyki ale również  różną wrażliwość polityczną. Jednak istotny jest tu argument, że podjęte przez nich tematy  służą zawsze aplikacji, potrzebnej między innymi  dla wymiaru terytorialnego, a ściślej - strategii rozwoju regionalnego. To ostatecznie  przekonuje o słuszności przyjętych założeń Konferencji.  Na szczęście nie ma również obawy,  by wspomniana  różnorodność,   wypłynęła   na  obniżenie poziomu debaty intelektualnej. Stwarza  natomiast czytelnikowi okazję do przewartościowania własnych poglądów. 

Fragment recenzji dra hab. Krzysztofa Skalskiego, prof. UJ

 

 

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020