Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

Unia Europejska. Dylematy XXI wieku

 red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak

Kraków 2011

 

Na książkę złożyły się liczne teksty naukowców, polityków i intelektualistów rozważających koncepcje, wyzwania i możliwe scenariusze rozwoju Unii Europejskiej, w kontekście wielorakich zmian globalnych, uwarunkowań geopolitycznych, systemów wartości. Ta generalna perspektywa, zgodnie z tradycją krakowskich debat, została skonfrontowana z problemami rozwoju Polski, polskich miast i regionów, ze szczególnym uwzględnieniem  perspektyw i dylematów rozwojowych Małopolski.

Prezentowane w książce opinie i dyskusje znakomicie wpisują się w klimat i podejmowane aktualnie działania związane z poszukiwaniem sposobu ratowania spójności Unii Europejskiej, wspólnoty gospodarczej, a zwłaszcza europejskiej waluty. Pozwalają też z większym zrozumieniem rozważać rolę Polski w tym procesie. Pochłonięci lekturą interesujących, często kontrowersyjnych i prowokujących tekstów, po raz kolejny uświadamiamy sobie, jak ważne dla budowy spójnej Europy jest podejmowanie szerokiej debaty o sprawach europejskich, rozwijanie wieloaspektowego namysłu o Europie jako dobru wspólnym, nieskrępowane zastanawianie się nad wyzwaniami i zagrożeniami oraz możliwymi drogami przyszłego rozwoju. Taką możliwość stwarzają doroczne Konferencje Krakowskie, prowokujące też do myślenia o nas w kontekście Unii Europejskiej, o tym, co dla nas ważne oraz o miejscu i o przyszłości naszej małej ojczyzny – Małopolski.

 

fragment recenzji prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek

 

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020