Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku

Kraków 2009

red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak

Publikacja jest zestawem tematycznie dobranych opracowań pod wspólnym tytułem „Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku”, przygotowanych przez autorów dobrze znanych w polskim środowisku nauki i polityki regionalnej. Główną podstawą publikacji jest dorobek Drugiej Krakowskiej Konferencji poświęconej wiodącym wyzwaniom współczesnej cywilizacji, w tym ich postrzeganiu w płaszczyźnie światowej, polskiej oraz regionalnej. Ten ostatni aspekt rozważany jest głównie przez pryzmat pozycji Krakowa w Polsce oraz w Europie.

W publikacji podjętych zostało szereg niezwykle ważnych zagadnień związanych z rozwojem naszego kraju, oceną dotychczasowej polityki władz publicznych, jej niedostatkami i konieczną reorientacją stosowanie do zmieniających się wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań. Część opracowań poświęcona jest ocenie rozwoju regionalnego Polski. W nich też znajdujemy wiele cennych rekomendacji dla praktyki, ale również inspiracji dla podejmowania bardziej pogłębionych badań naukowych. Na osobne wyróżnienie zasługują, znajdujące swoje miejsce w publikacji, najbardziej palące kwestie współczesnego cywilizacyjnego rozwoju, widziane zarówno przez pryzmat przeszłości i wyrażanych na tej podstawie opinii o osiągnięciach i porażkach, jak również, a może przede wszystkim próby spojrzenie w przyszłości, co pozwala autorom formułować oczekiwania i rodzące się niepokoje, a także propozycje bardziej aktywnego angażowania się władz i społeczności w rozwiązywanie wskazywanych problemów.

 

fragment recenzji prof. dra hab. Tadeusza Kudłacza

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020