Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

Polska w Europie wielu prędkości

red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak

Kraków 2013

 

Tytuł VI Konferencji Krakowskiej „Europa wielu prędkości” daje autorom tekstów duże możliwości pokazania szerokiego spektrum wyzwań, przed którymi stoi aktualnie Unia Europejska. Wielką wartością prezentowanej publikacji będzie z pewnością rozrzut opinii na temat tego, co dziś dla Europy jest najważniejsze i czego w Unii Europejskiej możemy się spodziewać w dłuższej perspektywie czasowej. Wszystkie opracowania dotyczą równocześnie Europy i Polski w Europie. Wszystkie opracowania prezentują też globalny punkt widzenia. Ważne staje się nie tylko to, co dzieje się w Europie, ale również to, jak Europa będzie pozycjonować się w globalnym układzie konkurencji. Teksty prezentowane w publikacji nie dotyczą najbliższej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, chociaż często odwołują się do tego, co będzie się dziać w latach 2014–2020. Istotą dyskusji zawartej w niniejszym tomie jest wyjście poza horyzont roku 2020 i ukazanie Unii Europejskiej jako silnego ugrupowania regionalnego zajmującego wysoką pozycję konkurencyjną w świecie zdominowanym przez kilku globalnych graczy.

 

 

fragment recenzji prof. dra hab. Floriana Kuźnika

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020