Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

VII Konferencja Krakowska "Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy"

                              


RZECZPOSPOLITA - specjalny dodatek poświęcony VII Konferencji Krakowskiej

Więcej


 RZECZPOSPOLITA - VII Konferencja Krakowska będzie okazją do dyskusji na temat wyzwań dla regionów, Polski i Europy 
w nowej sytuacji geopolitycznej.

Więcej


TYGODNIK POWSZECHNY - Jak współpracować z innymi, by nie stracić wolności – będzie jednym z głównych pytań VII Konferencji Krakowskiej.

Więcej


TYGODNIK POWSZECHNY - specjalny dodatek zapowiadający VII Konferencję Krakowską

Więcej


TYGODNIK POWSZECHNY - specjalny dodatek podsumowujący VII Konferencję Krakowską 

Więcej


PORTAL MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU - Polskie województwa jako zarządcy unijnych funduszy będą w przyszłej perspektywie jeszcze silniejsze niż w obecnej. Samorządy wszystkich szczebli pozostaną też jednym z głównych odbiorców unijnego wsparcia. 

Więcej


INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP - W stolicy Małopolski zakończyła się VII Konferencja Krakowska. W pierwszym dniu tego prestiżowego spotkania zaproszeni eksperci i politycy – m.in. europoseł Róża Thun, senator Janusz Sepioł, prof. Grzegorz W. Kołodko – debatowali o kwestiach wolności w relacji do państwa i gospodarki. Gospodarzem wydarzenia jest marszałek Marek Sowa.

Więcej


EDROGA.TV PORTAL DROGOWY - W przyszłym okresie unijnego programowania będziemy inwestować znaczące środki w gospodarkę. Ważnymi celami do osiągnięcia będzie zwiększenie innowacyjności i wykorzystanie efektów badań naukowych w przedsiębiorstwach, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, dokończenie budowy nowoczesnej i kompletnej sieci transportowej, oraz poprawa stanu środowiska naturalnego. - mówili uczestnicy VII Konferencji Krakowskiej. 

Wiięcej


 

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020