Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

IV Konferencja Krakowska "Unia Europejska. Dylematy XXI wieku"


  • RZECZPOSPOLITA: - Wiadomości o śmierci Europy są przesadzone – zapewnia prof. Witold Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Premierze. – To nie Europa czy USA się cofają. Chiny czy Indie wracają po prostu na swe miejsce. Takie, jakie zajmowały tysiąc lat temu.

Więcej

  • RZECZPOSPOLITA: - Czy możemy sobie wyobrazić, jaka będzie Unia w roku 2057 r, kiedy przypadnie stulecie jej istnienia? Czy wspólnota będzie wówczas w ogóle istnieć? Czy potrafimy sobie wyobrazić Europę bez Unii? Czy UE jest ważnym graczem na arenie międzynarodowej i partnerem dla Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Indii czy tylko klubem polityków usiłujących zaspokoić swoje ambicje? 

Więcej

  • TYGODNIK POWSZECHNY: - Unia Europejska to polityczny oksymoron: próbuje łączyć różne światy poprzez zestawienie niepasujących do siebie elementów. Ma ambicje bycia gospodarką konkurencyjną w skali światowej, z drugiej strony powszechnie uznaje się model społeczny (a w jego ramach np. odpowiedzialność środowiskową) za część tożsamości europejskiej.  Konia z rzędem temu, kto potrafi powiedzieć, jak osiągnąć konkurencyjność, zachowując ten model odpowiedzialności.

Więcej

  • TYGODNIK POWSZECHNY: - Problemem jest nie tylko to, czy Unia przetrwa, ale także to, czy wskutek swojej słabości stanie się gorszym graczem sceny światowej, znajdującym się w cieniu wciąż silnych USA i rosnącej potęgi Chin.

Więcej

  • TYGODNIK POWSZECHNY: - "Czy Europa przetrwa?” Specjalny dodatek poświęcony IV Konferencji Krakowskiej. 

Więcej

 


  • DZIENNIK POLSKI: - Stwierdzeniem powtarzanym przez ostatnie dwa dni był "koncert mocarstw", czyli zdominowanie UE przez najsilniejszych jej członków. W trakcie dyskusji próbowano szukać przyczyn tego stanu, prognozowano, jak długo on potrwa i rysowano scenariusze wyjścia z tego stanu.

Więcej

  • DZIENNIK POLSKI: - Powstanie Unii Europejskiej jest największą innowacją instytucjonalną XX wieku. Jest to przełom w historii Europy jako kontynentu zwaśnionych narodów, społeczeństw i państw.

Więcej


  • TV MAŁOPOLSKA: - Musimy spoglądać krytycznie na Unię, gdyż przeżywa ona głęboki kryzys. Ten wielki wybór XXI wieku jest między słabą, a silną Unią jako ważnego aktora na międzynarodowej scenie politycznej – mówił Antoni Kukliński. 

Więcej


  • SUPER NOWA-INTERNETOWY DZIENNIK REGIONALNY: - Czy hiszpańskie ogórki doprowadzą do kryzysu w Unii Europejskiej? Jakie korzyści odniosła Polska z członkostwa w Unii, a co zmieniło się w UE dzięki nam? Czy możemy sobie wyobrazić, jaka będzie Unia w roku 2057 r, kiedy przypadnie stulecie jej istnienia? Czy wspólnota będzie wówczas w ogóle istnieć?

Więcej


  • WIADOMOŚCI 24.PL: - Od czterech lat Krakowska Konferencja pozostaje unikatowym wydarzeniem, mającym za zadanie rozwój i promocję małopolskiej oraz polskiej myśli strategicznej. Za kilka dni Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Czy wszystko, co zaplanowano, uda się zrealizować?

Więcej


 

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020