Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

II Konferencja Krakowska "Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku"


  • TYGODNIK POWSZECHNY: Jeśli tylko innowacyjność ludzka skupi się bardziej na sposobach korygowania rozpędzonej nowoczesności, będzie się nam wszystkim żyło lepiej i przyjemniej.

Więcej

  • TYGODNIK POWSZECHNY: - "Polska w XXI wieku" -  specjalny dodatek poświęcony II Konferencji Krakowskiej. 

Więcej

 


  • DZIENNIK POLSKI: - Konieczne są reformy, jednak reformy nigdy się nie opłacały i nie będą opłacać się politykom, gdyż ich korzyści są zbyt długoterminowe. Mało która reforma prowadzi do sukcesu w czasie 3-4 lat.

Więcej


  • TV MAŁOPOLSKA: - Współpraca samorządu wojewódzkiego z naukowcami i analitykami jest potrzebna, by trafnie wykorzystywać środki publiczne i fundusze europejskie oraz uniknąć scenariusza „dryfu rozwojowego”, czyli rozwoju niekontrolowanego.

Więcej


  • MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO: Prowadzenie efektywnej polityki rozwoju regionalnego będzie wymagało dalszego wzmocnienia „potencjału lokalnego” i to w stopniu wykraczającym poza zdolność absorpcji funduszy unijnych. - Chodzi przede wszystkim o systemowe podnoszenie potencjału lokalnych władz publicznych m.in. w zakresie programowania i zarządzania rozwojem – powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Więcej


  • STOWARZYSZENIE GMIN POLSKKA SIEĆ "ENERGIE CITES": - Uczestnicy konferencji analizowali wpływ kluczowych trendów globalnych na rozwój Polski. Jerzy Buzek podkreślił, że problemy dotyczące energii i ochrony klimatu będą stanowiły jedno z najważniejszych wyzwań dla Polski i Europy w najbliższym czasie.

Więcej 


 

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020