Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

I Konferencja Krakowska "Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku"


  • DZIENNIK POLSKI: -Trudno o lepszy czas na nowe wizje i nowe rozwiązania, na uruchomienie drzemiącego w Europie potencjału kreatywności i innowacyjności. Właśnie teraz, kiedy na naszych oczach następuje radykalna zmiana krajobrazu. 

Więcej


  • TV MAŁOPOLSKA: - W tej chwili w państwach najbardziej rozwiniętych, a w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu lat w całym świecie, będzie dominować gospodarka oparta na wiedzy, gdzie głównym produktem staje się myśl ludzka - mówił dr Krzysztof Pawłowski.

Więcej


  • TV MAŁOPOLSKA: - Jak pisze profesor Janusz Zaleski w recenzji książki „Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku”, organizatorom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego udało się zgromadzić bardzo interesującą grupę autorów tekstów i wypowiedzi o bardzo szerokim spektrum reprezentowanych dziedzin naukowych i poglądów.  

Więcej


 

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020