Konferencje Krakowskie

12 Konferencja Krakowska - Człowiek w drodze – z szacunkiem dla siebie, innych, przyrody - 2-3 grudnia 2019

Alicja Kowalik – Prezes Zarządu Fundacji Targ Pietruszkowy

Klienci pytają producentów

Spojrzenie na zdrowy rynek żywieniowy zaprezentowała Alicja Kowalik, Prezes Zarządu Fundacji Targ Pietruszkowy: – Konsumenci naszego targu to konsumenci świadomi, którzy analizują składy, pytają o hodowlę zwierząt, rodzaj uprawy. Taki konsument jest partnerem dla producenta do rozmowy. Takich osób jest coraz więcej i ciągle dopytują. Pojawia się od nich także informacja zwrotna odnośnie ewentualnych nieprawidłowości.   

– Edukacja zaczyna się oddolnie. To nie jest inicjatywa wielkich korporacji. To my, jako konsumenci, powinniśmy dopytywać producentów, restauratorów, sklepikarzy – podsumowała Alicja Kowalik.

Organizator

Województwo Małopolskie

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Patroni medialni

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020