Konferencje Krakowskie

12 Konferencja Krakowska - Człowiek w drodze – z szacunkiem dla siebie, innych, przyrody - 2-3 grudnia 2019

dr Jerzy Gryglewicz – Uczelnia Łazarskiego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Nie osiągamy zamierzonych efektów zdrowotnych

Specjalistą w kwestii funkcjonowania obecnego systemu służby zdrowia w dyskusji był dr Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego (Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia). – Koordynatorem walki o zdrowie jest Minister Zdrowia, który określił priorytety walki o zdrowie. Mamy wyznaczone konkretne obszary działania, ale należałoby zacząć od edukacji dzieci. System zdrowia ma braki także na innych polach – mamy niezbilansowany system funkcjonowania szpitali, ponad 30 proc. usług medycznych finansowanych jest z prywatnych środków, bo finansowanie z publicznych pieniędzy jest nieopłacalne. Największym kłopotem są szpitale powiatowe. Wdrożenie natychmiastowych reform da szansę, aby poprawić ten system.

Dr Gryglewicz odniósł się także do systemowych braków: – Musimy zwiększyć nakłady finansowe, bo nie osiągamy zamierzonych efektów zdrowotnych. Mamy olbrzymi kłopot z pracownikami placówek medycznych, jest ich za mało. Musimy też kształtować ich kompetencje.

Organizator

Województwo Małopolskie

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Patroni medialni

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020