Konferencje Krakowskie

12 Konferencja Krakowska - Człowiek w drodze – z szacunkiem dla siebie, innych, przyrody - 2-3 grudnia 2019

dr hab. prof. UW Jacek Wasilewski – Instytut Studiów Politycznych PAN

Projektowanie autorytetów

– Autorytet powinien dawać mi siłę do rozwoju. Uchwycę to od strony dziecinności, zapatrzenia w tego naszego guru. Obecnie uwaga stała się jednym z kluczowych kapitałów. Wyborcy, konsumenci pozostają na poziomie dziecięcym, bo się im słodzi – uważa dr hab. prof. UW Jacek Wasilewski z Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Powołał się na badania przedstawiające różnicę w odbiorze tych samych treści wygłaszanych przez różne potencjalne autorytety, np. Wisławę Szymborską, Juliusza Słowackiego, Popka, czy Dodę - ich odbiór był uzależniony nie od treści, a ze względu na autora wypowiedzi.

 – Dzisiaj, w dobie szybkiego działania, nie jesteśmy w stanie się przekonać, czy autorytety mają rację, np. prognozy klimatologów sprzed 30 lat, czy teorie wygłaszane rok temu, nie są możliwe do sprawdzenia w momencie ich głoszenia – dodał profesor Wasilewski.

 

 

Organizator

Województwo Małopolskie

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Patroni medialni

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020