Konferencje Krakowskie

12 Konferencja Krakowska - Człowiek w drodze – z szacunkiem dla siebie, innych, przyrody - 2-3 grudnia 2019

Danuta Przywara – Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Ile dobra jest w człowieku?

– Dzisiaj dość trudno znaleźć całościowy autorytet, odpowiadający nam w pełni. Bardzo trudno znaleźć dzisiaj osobę, która jest spójna na kilku płaszczyznach, np. osobowości, poglądów i działań. Bardzo łatwo jest wytknąć jej dzisiaj potknięcie w którejś ze sfer. Zwłaszcza w dobie nowych technologii – wyraziła swój pogląd na autorytet Danuta Przywara – Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

Danuta Przywara odniosła się także do hasła tytułowego II panelu „Ile człowieka w człowieku?”. – Dla mnie jest to pytanie, ile jest dobra w człowieku, rozumianego jako poświęconej uwagi dla drugiego człowieka, gotowości, by kogoś drugiego traktować podmiotowo i partnersko. Pomóc słabszemu, zrozumieć innego. Dzisiaj autorytetem są osoby, które dają siebie, które poświęcają się innym. 

Organizator

Województwo Małopolskie

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Patroni medialni

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020