Konferencje Krakowskie

12 Konferencja Krakowska - Człowiek w drodze – z szacunkiem dla siebie, innych, przyrody - 2-3 grudnia 2019

dr Jan Tokarski – „Przegląd Polityczny”, „Kronos”

Trzy obrazy relacji człowieka i świata

Dr Jan Tokarski, przedstawiciel „Przeglądu Politycznego” i „Kronosu” przedstawił wprowadzenie do panelu, w którym odniósł się do podłoża filozoficznego relacji człowieka i świata. – Pozwolę sobie przytoczyć pewną tezę: tylko wiedza moralna jest wiedzą prawdziwą. Żadna wiedza nie jest wiedzą pełną, ścisłą, mądrością. Jest ona mocą, wolą mocy. 

 

Następnie przedstawił trzy obrazy prezentujące relację człowieka i świata. Pierwszy z nich zakłada klasyczny obraz człowieka, jako najwyższego ze stworzeń, posiadającego iskrę lub logos. Świat to kosmos, ogród, który należy uprawiać i o który należy dbać. 

– Drugi obraz powstawał w czasach nowoczesnych. To wciąż piramida z człowiekiem na górze, ale znika światło. Na szczycie pozostaje rozum, ale rozum kalkulujący, instrumentalny. Oblicza wszystko, co materialne. Rozpoczyna się rewolucja fantastyczno-naukowa, co przyniosło rozwój – wyjaśniał dr Tokarski. – W trzecim obrazie piramida się zawala. Rozum jest tworem rewolucji. Rządzi ślepy przypadek i nie ma nawet matematycznego porządku w przyrodzie – kontynuował Jan Tokarski, który zakończył: – Trzy obrazy nie wypierają się, ale ich części występują równolegle.

Organizator

Województwo Małopolskie

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Patroni medialni

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020