Konferencje Krakowskie

11 Konferencja Krakowska - Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości - 18–19 czerwca 2018

Paweł Lisicki

Na teatralizację życia publicznego mają wpływ język wartości, zobowiązań moralnych i korzyści różnych grup społecznych – Paweł Lisicki – redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy”

Język debaty publiczej nie jest brutalny. Porównajmy to z sytuacją w II Rzeczypospolitej. Nie ma obecnie czegoś takiego, jak przemoc fizyczna w życiu publicznym, jak w XX-leciu międzywojennym. Mówimy raczej o teatralizacji życia publicznego.

Jeśli ktoś kogoś nazywa zdrajcą, to powinno się go usunąć, bo zdrada to najmocniejsze społeczne piętno. Ale teraz tak się do niego przyzwyczailiśmy, że słowo to nie wywiera już niemal żadnego wrażenia.

Słowa powinny wywoływać podobne skojarzenia, np. biała ściana jest tak samo rozumiana przez wszystkich. Jednak w debacie publicznej następuje już rozdźwięk, np. aborcja rozumiana jest diametralnie różnie – ochrona życia publicznego lub prawo kobiety do decydowania o własnym życiu. Język faktów, wartości i osądu wartości jest rozmyty. Z faktów wynikają zobowiązania moralne, a z nich zachowania. Ktoś przekonany o własnej racji moralnej stara się ją narzucić innym.

Żyjemy w społeczeństwie zróżnicowanym. To, co dla jednych jest sukcesem, dla innych jest porażką, np. młodzi wielkomiejscy uważają przemiany '89 roku za sukces, mieszkańcy PGR-ów za porażkę. Inne są też korzyści różnych grup społecznych.

Każda ze stron reprezentująca określoną grupę interesów powinna mieć możliwość zaprezentowania swoich racji i poglądów. Te argumenty powinny być nacechowane emocjami, bo inaczej będziemy mieli do czynienia z dyskusją akademicką.

„Polskie władze łamią konstytucję” - to często używany slogan. Jest to de facto pewna gra polityczna podobna do tej, które rozgrywają się w innych krajach. Pewne nacechowanie języka publicznego powoduje, że szybko tracimy miarę.

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Organizator

Województwo Małopolskie

Patroni medialni

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020