Konferencje Krakowskie

11 Konferencja Krakowska - Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości - 18–19 czerwca 2018

dr hab. prof SGH Andrzej Zybała

Człowiek poczciwy czy dworzanin – który wzorzec powinien kształtować rozumienie wolności? – dr hab. prof SGH Andrzej Zybała

W Polsce mamy olbrzymi problem z wolnością. Mieliśmy do czynienia z „szaleństwem wolności”, które w okresie I Rzeczpospolitej niemal zniszczyło państwo, nie pozwalając na konieczne reformy. Skąd nasze zamiłowanie do wolności rozumianej anarchicznie? Być może mają na to wpływy wzorce, np. „Żywot człowieka poczciwego” Kochanowskiego, który nie przesadza z uczonością, wysiłkiem i cieszy się sielanką. Ten wzorzec jest niezwykle silny, a dla takiego człowieka wolność jest zagrożeniem.

Nie wytworzył się natomiast wzorzec dworzanina – człowieka rozumnego, wyciągającego wnioski.

Zagrożenia wynikają również ze struktury nowoczesnego społeczeństwa. Technologie dają nam coraz większy wybór, ale one zmieniają funkcjonowanie mózgu. Rodzi się poczucie uzależnienia od elektroniki. To alienuje młodą generację. Czy uda się zbudować model edukacji publicznej, która zrównoważy aspekt indywidualnego korzystania z technologii ze zdolnością do funkcjonowania publicznego?

Czy zbudujemy zdolność do tworzenia norm, które zapewnią ład społeczny i uchronią przed anarchią? To zagrożenie dominuje przede wszystkim w państwach słabych oraz tych, w których dominuje tradycja romantyzmu – fantazjowania zamiast rozumowania.

Tradycja wolności anarchicznej jest bardzo silna, dlatego nasze główne zadanie to budowanie dyscypliny moralnej.

I Rzeczpospolitą zniszczył brak dyscypliny intelektualnej i moralnej – to są również wyzwania dla nas współcześnie. Romantyczne uniesienia wciąż niszczą rozum. Mam nadzieję, że uda nam się zbudować dyscyplinę intelektualną i moralną, m.in. poprzez budowanie konsensusów z różnymi grupami społecznymi.

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Organizator

Województwo Małopolskie

Patroni medialni

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020