Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

Łukasz Sosnowski

Życie produktu

Gospodarka o obiegu zamkniętym dotyczy produktu: materialnego i niematerialnego, będącego wynikiem jakiegoś działania - pokreślił Łukasz Sosnowski, sekretarz Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, radca ministra w Departamencie Innowacji Ministerstwa Rozwoju w drugim dniu X Konferencji Krakowskiej w czasie panelu „Ekonomia cyrkularna  –  konieczność czy krótkotrwały trend? Z korzyścią dla ziemi, ludzi i gospodarki”.

 

W opinii Łukasza Sosnowskiego ważne jest stworzenie całościowego obrazu gospodarki o obiegu zamknięty, temu celowi ma służyć przygotowana przez stronę rządową krajowa mapa drogowa gospodarki o obiegu zamkniętym. Powinniśmy tak projektować poszczególne działania w tym obszarze, by pozwalała na poziomie unijnym realizować poszczególnych krajom cele środowiskowe oraz cele rozwojowe.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020