Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

dr hab. Bolesław Rok

Modele w biznesie

Każdy konsument może przyczyniać się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym - zaznaczył dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego w drugim dniu X Konferencji Krakowskiej podczas panelu „Ekonomia cyrkularna  –  konieczność czy krótkotrwały trend? Z korzyścią dla ziemi, ludzi i gospodarki”.

Bolesław Rok dodał, że największym wzywaniem są modele biznesowe. Dotyczy to etapów wytwarzania, użytkowania, powtórnego wykorzystania produktów. Jednym z elementów takiego podejścia jest zastępowanie posiadania użytkowaniem produktów.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020