Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

Maria Andrzejewska

Miasto racjonalnie funkcjonujące

Miasto jest szczególnym obszarem, w którym kumuluje się gospodarka o obiegu zamkniętym - zaznaczyła Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID w Warszawie w drugim dniu X Konferencji Krakowskiej w trakcie panelu „Ekonomia cyrkularna – konieczność czy krótkotrwały trend? Z korzyścią dla ziemi, ludzi i gospodarki”.

Jak dodała Maria Andrzejewska w miastach istotne jest racjonalne, efektywne gospodarowanie zasobami (wodą, energią,, żywnością), racjonalne planowanie transportu, rozwiązania w budownictwie (termomodernizacja, dzielnie przestrzeni biurowych). I władze lokalne i biznes dostrzegają korzyści z gospodarki o obiegu zamkniętym.

Bardzo istotna jest edukacja. Mamy modele biznesowe jak np. odzysk butelek. Są zachęty ekonomiczne w postaci zwrotu kaucji za te opakowania, a mimo to wielu Polaków nie zwraca butelek, gdyż nie ma wykształconych takich przyzwyczajeń.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020