Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

Rafał Górski

Brakuje dobrej promocji zaangażowania obywatelskiego

Elity polityczne Polski od początku transformacji ustrojowej nie były zainteresowane tym, by Polacy byli obywatelami. Także teraz oczekują od nas, byśmy byli konsumentami i pracownikami i nie zabierali głosu w sprawach społecznych – ocenił Rafał Górski, Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich biorący udział w Panelu „MałoPolska obywatelska” X Konferencji Krakowskiej.

Sesja społeczna poświęcona była kwestiom kapitału społecznego Polski. Jako przykład podał zanik wielu instytucji pracowniczych w zakładach pracy.

Zdaniem Rafała Górskiego żadna władza nie jest w tej kwestii bez winy. Jak zauważył Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich na poziom zaangażowania obywatelskiego duży wpływ ma miejsce zamieszkania i zależności, wynikające z koneksji czy zatrudnienia. To w wielu miejscach warunkuje działania prospołeczne.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020