Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

Ewa Kulik-Bielińska

Polska ma najniższy wskaźnik kapitału społecznego

W Polsce etos społecznika nabrał pejoratywnego znaczenia. Mieli na to wpływ rodzice pokoleń, które weszły na rynek w pierwszych latach transformacji ustrojowej a także system edukacji w Polsce, który oparty jest na rywalizacji a nie współpracy - oceniła Ewa Kulik-Bielińska, Dyrektor Fundacji Batorego występując podczas Panelu „MałoPolska obywatelska”, który rozpoczął drugi dzień obrad X Konferencji Krakowskiej.

Jak zauważyła panelistka obecnie obserwujemy przebudzenie społeczeństwa obywatelskiego. Komercja i indywidualizm zostawiły zbyt mało miejsca na działalność non profit i działania na rzecz wspólnoty.

Jak oceniła Ewa Kulik-Bielińska mamy w Polsce 100 tys. organizacji, co świadczy o progresie działań obywatelskich. Rolą państwa jest stwarzanie warunków, by aktywność obywatelska rozwijała się. Takie zmiany postępują, choć zdecydowanie zbyt wolno. Jako przykład podała ułatwienia zawarte w ustawie o stowarzyszeniach dotyczące zakładania organizacji a także ułatwienia związane z prowadzeniem zbiórek społecznych. Dużą rolę inicjującą takie działania mają same organizacje pozarządowe – zauważyła Ewa Kulik-Bielińska.

Tylko od zaangażowania samych działaczy zależeć będzie, jak duży będzie zakres ich działania.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020