Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

Adam Bodnar

Sektor pozarządowy w Polsce ciągle szuka swojego miejsca

Kwestia społeczeństwa obywatelskiego jest niezwykle ważna. Odbywam intensywne spotkania regionalne z przedstawicielami organizacji pozarządowych i mam rozeznanie, jak wygląda obywatelskość Polaków - zaznaczył Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich podczas wykładu inaugurującego III Panelu „MałoPolska obywatelska”. Powołując się na doświadczenie ze spotkań w ponad stu miastach, zauważył, że Polska pozostaje niejednorodna, jeśli chodzi o aktywność społeczną. Znajdziemy miejsca w Polsce, gdzie aktywność pozarządowa prawie w ogóle się nie przyjęła, są także takie, gdzie pewnych inicjatyw jest nawet za dużo – zauważył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jak zauważył rzecznik, w całym kraju widoczna jest aktywność osób starszych a wśród nich najwięcej jest Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W Małopolsce dynamicznie rozwija się ekonomia społeczna, działają spółdzielnie socjalne. Równie dużo jest ich na Śląsku. Są jednak takie rejony w Polsce, gdzie takie formy aktywności w ogóle się nie przyjęły.

Jak zauważył dr Adam Bodnar w ostatnim czasie postępuje proces ograniczania działania organizacji pozarządowych. Wśród przykładów takich działań dał przykład nagonek medialnych, zmasowanych kontroli urzędów. Przypomniał wydarzenia z 4 października b.r., kiedy znacząca ilość kobiecych organizacji pozarządowych została poddana równoczesnym działaniom służb kontrolnych. Tego typu sytuacje, kiedy władza stara się pokazać, że są organizacje „lepsze” i „gorsze” dla rządzących, powoduje osłabienie aktywności ludzi. Stępienie ostrza ich krytyki, uzależnienie od państwa może spowodować osłabienie tego ruchu w Polsce – zauważył dr Adam Bodnar.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020