Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

dr Krzysztof Liedel

Teatr teroryzmu

Informacja zawsze decydowała jak wyglądał początek konfliktu. To miękkie cyberbezpieczeństwo związane z dezinformacją, propagandą będzie zyskiwać na znaczeniu - stwierdził dr Krzysztof Liedel z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas  w czasie I panelu X Konferencji Krakowskiej „Europa zagrożona – współczesne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa”.

Zdaniem eksperta terroryzm jest teatrem skierowanym do tych, którzy patrzą, nie tych którzy giną. Efekty wojny propagandowej możemy obserwować na Ukrainie. Wojna informacyjna będzie domeną współczesnych konfliktów. Musimy do tego przygotować społeczeństw – zaznaczył ekspert.

Dziś wiele działań terrorystycznych przeniosło się do Internetu. Przykładem tego jest radykalizacja rekrutacji ochotników przez terrorystów, z czym nie potrafimy sobie dobrze radzić. Drugim poważnym problemem jest wykorzystywanie przez terrorystów Internetu do rozpowszechniania informacji o zamachach.

Terroryzm jest narzędziem do osiągania celów politycznych i pozostanie takim instrumentem. Zdaniem niektórych analityków najważniejszy stanie się „terroryzm jednej sprawy” do rozwiązania konkretnego problemu.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest niezbędne w walce z cyberterroryzmem. Państwo jest w stanie uczyć się od biznesu rozwiązań, ponieważ biznes szybciej wypracowuje rozwiązania w tym obszarze. Drugim niezbędnym elementem w walce z cyberterroryzmem są działania edukacyjne.

Program X Konferencji Krakowskiej

Program konferencji (.pdf)

11:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

12:00 UROCZYSTE OTWARCIE X KONFERENCJI KRAKOWSKIEJ

Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

 

12:15–14:30

I PANEL: EUROPA ZAGROŻONA – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

– Cyberzagrożenia versus cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo w sieci: czy jest możliwa skuteczna ochrona?
– Współczesne oblicze wojny. Technologia czy militaryzacja? Co zapewni nam bezpieczeństwo?
– Europejska współpraca w dziedzinie obronności. Czy stanowi impuls do wzmocnienia europejskiego bezpieczeństwa i jedności?
– W jakim kierunku zmierza Europa? Czy Europa będzie silniejsza? Czy Unię Europejską powinna cechować bardziej siła narodów czy siła wspólnoty?
– „Terroryzm uliczny” – czy jesteśmy bezsilni wobec pojedynczych ataków fundamentalistów religijnych i szaleńców?

Moderator:

dr hab. Jarosław Flis – Uniwersytet Jagielloński

Paneliści:

Tomasz Chłoń – Ambasador, Departament Dyplomacji Publicznej, Kwatera Główna NATO
prof. dr hab. Stanisław Koziej – generał brygady w stanie spoczynku, profesor w Uczelni Łazarskiego
dr Krzysztof Liedel – Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego
dr Joanna Świątkowska – Dyrektor Programowa Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC

 

14:30–15:15
LUNCH

 

15:15–17:30

II PANEL: EUROPA MIGRUJĄCA – EUROPA MOBILNA – EUROPA POSZUKUJĄCA

– Polityka migracyjna Unii Europejskiej i Polski. Stagnacja? Diagnoza obecnej sytuacji.
– Czy mamy w Europie, Polsce kryzys migracyjny? Jak przygotować Polskę na jego konsekwencje?
– Imigranci na rynku pracy – szanse i zagrożenia. Czy jesteśmy w stanie wykorzystać napływający potencjał?
– Uchodźca, czyli kto? Ruchy ludnościowe w różnych częściach świata, Europy, Polski.
– Migracja odpowiedzią na zmiany demograficzne. Czy Europejczyków zastąpią w Europie mieszkańcy Afryki i Azji?
– Współcześni Nomadzi – trend czy trwałe zjawisko społeczno-gospodarcze? Motywacje ludności do przemieszczania się. Jak mobilni są mieszkańcy Polski na tle Europy?
– Czy mamy do czynienia z powrotem państw narodowych?

Wystąpienie wprowadzające:

dr Władysław Kosiniak-Kamysz – Poseł na Sejm RP, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Moderator:

Bogusław Chrabota – redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”

Paneliści:

dr hab. prof. UKSW Janusz Balicki – kierownik Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr Marek Benio – Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy
dr Jadwiga Gałka – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Religioznawstwa
dr hab. Paweł Kaczmarczyk – Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
dr Władysław Kosiniak-Kamysz – Poseł na Sejm RP, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
Maria Pamuła – Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców

 

17:30–17:45

PODSUMOWANIE I DNIA KONFERENCJI

 

18:00

KOLACJA

Program konferencji (.pdf)

Program konferencji (.pdf)

9.30 OTWARCIE II DNIA KONFERENCJI
SESJE RÓWNOLEGLE W SALACH GALERII SZTUKI POLSKIEJ XIX WIEKU W SUKIENNICACH:
SALA MICHAŁOWSKIEGO ORAZ SALA SIEMIRADZKIEGO

 

SESJA GOSPODARCZA („G”)

 

9.30–11.45
III/G PANEL: PRZEMYSŁ W ERZE GLOBALIZACJI I CYFRYZACJI

– Czy europejska polityka przemysłowa potrzebuje nowych ram?
– Polska w Europie. Wspólne gospodarcze wyzwania? Wspólna gospodarcza perspektywa?
– Czy globalizacja osiągnęła już swoje granice?
– Indywidualizacja w dobie globalizacji – wyznacznik przyszłości?
– Globalizacja a przyszły rynek pracy, czyli człowiek versus robot
– Przemysł 4.0 i innowacyjność 4.0 – co dalej? Czy wielcy tracą przewagę?
– Ewolucja czy rewolucja w polskich firmach – kompetencje i wyzwania przyszłości

 

Wystąpienie wprowadzające:

prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza

Moderator:

Wojciech Przybylski – Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego

Paneliści:

Artur Hanc – Prezes Zarządu Elmodis
prof. dr hab. Witold Orłowski – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Andrzej Soldaty – założyciel i partner projektu „Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”, ekspert w Ministerstwie Rozwoju
prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza
Zbigniew Warmuz – Prezes Zarządu Synthos Spółka Akcyjna
Stefan Życzkowski – Prezes ASTOR

 

11.45–12.15
PRZERWA KAWOWA

 

12:15–14:30

IV/G PANEL: EKONOMIA CYRKULARNA – KONIECZNOŚĆ CZY KRÓTKOTRWAŁY TREND? Z KORZYŚCIĄ DLA ZIEMI, LUDZI I GOSPODARKI

– Linearny model gospodarowania wyczerpuje się, zatem jaki model gospodarki nas czeka? Czy gospodarka cyrkularna to jedyne rozwiązanie?
– „Śmieciowe pokolenie”? Jak silnej zmiany potrzebuje nasze myślenie? Jak silnego szoku potrzebujemy, aby porzucić konsumpcyjny tryb życia?
– Na ile modele ekonomii cyrkularnej (3R i 4RV+OGES czy 5R) są w stanie złamać paradygmat gospodarki opartej na wzroście?
– Nowy model biznesowy – Repair is new act! Jak projektować i produkować, aby nie szkodzić? Krótko o koncepcjach Od kołyski do kołyski i projektowaniu regeneracyjnym
– Design w ekonomii cyrkularnej – mniej znaczy lepiej!
– Czy gospodarka cyrkularna jest dla wszystkich? Na ile odnajdą się w niej MMŚP?

 

Wystąpienie wprowadzające:

dr hab. prof. AGH Joanna Kulczycka – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Moderator:

Jacek Bańka – Radio Kraków

Paneliści:

Maria Andrzejewska – Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Katarzyna Dulko-Gaszyna – Sustainability Manager at IKEA Retail in Poland
Łukasz Holec – Ellen MacArthur Foundation
dr hab. prof. AGH Joanna Kulczycka – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania
Anna Larsson – Zastępca Dyrektora Naczelnego Green Business Norway
dr hab. prof. ALK Bolesław Rok – Akademia Leona Koźmińskiego
Łukasz Sosnowski – Sekretarz Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Radca Ministra w Departamencie Innowacji Ministerstwa Rozwoju

 

14:30–14:45

PODSUMOWANIE X KONFERENCJI KRAKOWSKIEJ

 

14:45
LUNCH

Program konferencji (.pdf)

Program konferencji (.pdf)

9.30 OTWARCIE II DNIA KONFERENCJI
SESJE RÓWNOLEGLE W SALACH GALERII SZTUKI POLSKIEJ XIX WIEKU W SUKIENNICACH:
SALA MICHAŁOWSKIEGO ORAZ SALA SIEMIRADZKIEGO

 

SESJA SPOŁECZNA („S”)

 

9:30–11: 45

III/S PANEL: MAŁOPOLSKA OBYWATELSKA

– Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, czyli jakim kapitałem społecznym dysponuje Polska?
– Dialog społeczny. Czy polskie społeczeństwo jest w stanie prowadzić dojrzałą, otwartą debatę?
– Kultura wolontariatu – jak ją budować i wspierać?
– Czy Polacy potrafią zmobilizować się tylko raz w roku?
– Wiedza jako inwestycja. Modele relacji i sztuka współpracy wśród Polaków.
– Współpraca i zaangażowanie społeczne buduje? Co czyni Polaków szczęśliwymi?
– Budżety obywatelskie narzędziem stymulującym postawy obywatelskie?
– Ruchy obywatelskie w miastach. Chwilowa moda czy stały trend?

 

Wystąpienie wprowadzające:

dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich

Moderator:

dr hab. prof. UP Janusz Majcherek – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii

Paneliści:

dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
prof. dr hab. Jarosław Górniak – Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
Rafał Górski – Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich
Ewa Kulik-Bielińska – Dyrektor Fundacji Batorego
Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Dominik Owczarek – Kierownik Programu Społeczeństwo i Demokracja, Analityk Instytutu Spraw Publicznych

 

11.45–12.15
PRZERWA KAWOWA

 

12.15–14.30

IV/S PANEL: MAŁOPOLSKA INNOWACYJNA SPOŁECZNIE

– Innowacje społeczne – moda czy sposób na sprostanie wyzwaniom współczesnego świata?
– Marzenia o lepszym…, czyli jakie innowacje społeczne są w Polsce najbardziej potrzebne?
– Jak edukować, aby angażować społecznie? Czy III sektor jest w stanie zapełnić lukę kompetencyjną?
– Co hamuje zaangażowanie społeczne w Polsce?
– „Skurczenie się czasu”. Czy innowacje społeczne mogą być katalizatorem rozwoju?
– Wyzwanie jutra - innowacje społeczne czy innowacje technologiczne?
– Innowacje społeczne a aktywność administracji publicznej - jak wspierać i czy wspierać?

 

Wystąpienie wprowadzające:

prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta – Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu

Moderator:

Jan Strycharz – Dyrektor Programowy Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych

Paneliści:

Dorota Krakowska – Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa
Jan Kundziołka – Social Wolves
Joanna Makocka – Koordynator Programu Innowacje Społeczne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Paweł Niziński – Biuro Better/Goodbrand, Chief Executive Officer
prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta – Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu
Martyna Rubinowska – ASHOKA (Międzynarodowa Organizacja Innowatorów Społecznych)

 

14:30–14:45
PODSUMOWANIE X KONFERENCJI KRAKOWSKIEJ

 

14:45
LUNCH

Program konferencji (.pdf)

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube