Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

Tomasz Chłoń

Walka z dezinformacją

Rewolucja informacyjna, której jesteśmy świadkami i uczestnikami sprawiła, że z konsumentów informacji staliśmy się także ich wytwórcami. Musimy angażować sojuszników społecznych, by przeciwdziałać temu co dzieje się w obszarze informacji i propagandy - mówił Tomasz Chłoń z Kwatery Głównej NATO podczas I panelu X Konferencji Krakowskiej „Europa zagrożona – współczesne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa”.

Tomasz Chłoń wskazał, że przed wyborami prezydenckimi we Francji 37 ośrodków medialnych zjednoczyło się w walce z nieprawdziwymi informacjami i codziennie przedstawiało przez 60 dni przykłady dezinformacji. Ten przykład podziałał mobilizująco na media w Niemczech przed wyborami do Bundestagu.

We współczesnych czasach w prosty sposób i niewielkim kosztem można doprowadzić do ogromnych zagrożeń. Przykładem takiej niebezpiecznej manipulacji byli twórcy strony „Serce Teksasu”, którzy założyli za ok. 200 dolarów stronę internetową i za jej pośrednictwem w jedno miejsce zaprosili na demonstrację antyislamistów oraz środowiska islamskie.

Państwo Islamskie jest w defensywie, zmniejszyła się liczba ofiar zamachów terrorystycznych – to dowodzi, że demokracje mają szanse sobie poradzić z terroryzmem.
W relacjach z Rosją szansą dla NATO jest docieranie do tych środowisk niezależnych do władzy. Aby wygrać walkę z terroryzmem potrzebna jest angażowanie i państw członkowskich i społeczeństw w tę walkę.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020