Konferencje Krakowskie

IX Konferencja Krakowska – małopolski głos w sprawach ważnych dla Europy i Polski

Przyszłość urbanizacji, niekorzystne zjawiska demograficzne, priorytety rządzących i inwestorów na najbliższe lata. Te i inne tematy będą podstawą dyskusji podczas obrad IX Konferencji Krakowskiej. Doroczne spotkanie, organizowane z inspiracji Marszałka Województwa Małopolskiego, jest ważnym głosem w sprawach ważnych dla mieszkańców regionu w kontekście wydarzeń międzynarodowych i krajowych. W tym roku ideą przewodnią debaty jest „Polska regionów – Polska miast”. Nie zabraknie też dyskusji o zjawiskach ważnych społecznie w skali globalnej, które mają wpływ na codzienne życie lokalnych społeczności.

W roku Brexitu i rosnących nastrojów eurosceptycznych istotnego znaczenia nabierają też pytania dotyczące przyszłości Europy. Zagrożeniom związanym z kryzysem migracyjnym poświęcona będzie jedna z pięciu debat IX Konferencji Krakowskiej, podczas której głos zabiorą specjaliści zajmujący się problematyką europejską. Kolejna debata dotyczyć będzie relacji między władzami centralnymi i samorządami. Dyskutanci – wybitni samorządowcy i naukowcy – poszukają odpowiedzi na pytanie, jak wzmocnić rolę samorządu wojewódzkiego. Debata o przyszłości polskiej urbanizacji ma być próbą odpowiedzi na pytanie, jak zadbać o potrzeby zmieniającego się społeczeństwa. Panel poświęcony polityce miejskiej zgromadzi specjalistów zajmujących się sprawami gospodarczymi, strukturalnymi i mieszkaniowymi. Odbędzie się także debata o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed polską wsią.

Program dwudniowej IX Konferencji Krakowskiej w kompleksowy sposób odpowiada na najważniejsze pytania, jakie stoją przed decydentami w najbliższych latach. To ważny głos w sprawach najważniejszych dla każdego mieszkańca Małopolski.

Udział w obradach zapowiedziało kilkudziesięciu uczestników – ludzi o znanych nazwiskach, dużym doświadczeniu i ciekawych poglądach. Moderatorami spotkań będą wybitni naukowcy i praktycy.

Zapraszamy do udziału w konferencji po wcześniejszej rejestracji!

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020