Konferencje Krakowskie

Finansowa anarchia

Trzeba odróżnić sytuację wojny od bałaganu czy też anarchii, a niewątpliwie mamy do czynienia z anarchią walutową  - stwierdził dyrektor Obserwatorium Finansów w Genewie Paul Dembiński podczas panelu „Czy Europa przegrywa globalny wyścig geopolityczny?” 

 

W wystąpieniu zatytułowanym: „Czy Europa ma szansę w wojnie walutowej?” prof. Dembiński podkreślił, że anarchia walutowa wynika z narastającej nierównowagi w czasie (deficyty) i przestrzeni (nierównowagi płatnicze). W ciągu ostatnich czterdziestu lat,  nazywanych przez część ekonomistów „latami euforii finansowej”, nierównowagi płatnicze były równoważone poprzez rynki finansowe, które przejęły rolę regulatora. Banki centralne, które uzyskały dużą niezależność skoncentrowały się przede wszystkim na polityce antyinflacyjnej. W latach 2008-2009 obowiązujące wcześniej zasady przestały obowiązywać i uznano,  że ilość pieniądza emitowanego przez bank centralny nie ma wpływu ani na poziom kursu, ani na poziom inflacji. Chodziło o ratowanie sektora finansowego, ponieważ nastąpił jego krach. Doszło do tego ponieważ przez ostatnie kilkadziesiąt lat sądzono, że sektor finansowy reguluje nierównowagi finansowe i płatnicze, podczas gdy w rzeczywistości te nierównowagi kumulowały się w bilansach banków.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020