Konferencje Krakowskie

VI Konferencja Krakowska - wiele scenariuszy dla Europy

Przyszłość integracji europejskiej, miejsce Polski w Unii Europejskiej, potrzeba rozwijania innowacyjności i przedsiębiorczości, które będą ważnym elementem budowania przewag konkurencyjnych państw i regionów, rozważania na temat kształtu polityki spójności – to wątki, które zdominowały obrady VI Konferencji Krakowskiej. Nie zabrakło ciekawych i czasem kontrowersyjnych poglądów, jako choćby postulat „kontrolowanej dekompozycji strefy euro". Już teraz zapraszamy na kolejną, już siódmą, edycję Konferencji Krakowskiej.  

W Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach 17 i 18 czerwca 2013 r toczyła się debata na temat przyszłości integracji europejskiej i tego, jaki powinien być w tym procesie udział Polski. Spotkanie odbywało się pod hasłem "Polska w Europie wielu prędkości". W konferencji uczestniczyli m.in. Elżbieta Bieńkowska, Henryka Bochniarz, Roma Ciepiela, Paul Dembiński, Olgierd Dziekoński, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati, Marek Sowa, Krzysztof Szczerski, Róża Thun i Maciej Żylicz. Konferencja odbywała się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.  - Głosy ekspertów, którzy tu debatują o Polsce i przyszłości wspólnoty europejskiej są często brane pod uwagę w kreowaniu kierunków polityki rozwoju – podkreślał marszałek Małopolski Marek Sowa, otwierając spotkanie.

Komisarz Janusz Lewandowski zaznaczył, że integracja europejska dzieje się wielu wymiarach i warto współdecydować o tych zmianach tam, gdzie jest to możliwe. Dodał, że przynależność do strefy euro wiąże się m.in. z uprzywilejowaniem sektora bankowego krajów należących do tej grupy. Z kolei minister rozwoju regionalnego Elzbieta Bieńkowska zaznaczyła, że integracja w Unii Europejskiej nie kończy się na euro. Polityka regionalna to najlepsza polityka inwestycyjna, jaką ma Europa – zaznaczyła Elzbieta Bieńkowska. Poseł Dariusz Rosati przekonywał, że Polska powinna dołączyć do strefy euro, ponieważ te państwa będą decydowały o przyszłości Unii Europejskiej. Wymienił korzyści dla Polski wynikające z posiadania wspólnej europejskiej waluty: uniknięcie kosztów transakcyjnych - czyli wymiany złotego na euro i euro na złotówki, niższe stopy procentowe, niższe koszty obsługi długu publicznego. Natomiast prezes Capital Strategy Sp. z o.o. Stefan Kawalec zwracał uwagę, że należy się zastanowić, jak pomóc rozwiązać problemy strefy euro, żeby się ona nie rozpadła w sposób niekontrolowany niż próbować przekonywać innych, żeby do niej przystępowali. Ja jestem, wraz z grupą kilkunastu ekonomistów z różnych krajów europejskich, zwolennikiem poglądu, że najlepszym rozwiązaniem jest kontrolowana dekompozycja strefy euro i uzgodnienie alternatywnego systemu koordynacji walutowej zaznaczył Stefan Kawalec.

Ważnym wątkiem dyskusji była próba odpowiedzi na pytania dlaczego Polska znajduje się na peryferiach Innowacyjnej Europy, jak skrócić dystans Polski do najbardziej innowacyjnych państw UE, Dlaczego fundusze strukturalne tak słabo wpłynęły na naszą innowacyjność? Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaznaczyła, że nie wierzy, że hasłami można zbudować innowacyjność. Jeśli nie będziemy mieć w tym interesu, jeśli nie będziemy mieć odpowiedniego otoczenia regulacyjnego, to firmy nie będą chciały angażować się w innowacyjność  –  zaznaczyła Henryka Bochniarz. Prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej podkreśl, że to co jest innowacyjne jest obarczone ryzykiem Jego zdaniem właśnie nieumiejętność podejmowania ryzyka jest wielką barierą w rozwoju innowacyjności. - Musimy się nauczyć podejmować to ryzyko zarówno w nauce, jak i przedsiębiorczości – zaznaczył. 

Podczas debaty na temat przyszłości polityki spójności i kształtu polityki regionalnej prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaznaczył, że jeszcze w tej dekadzie niezbędne jest dokonanie głębokiej reformy modelu polityki regionalnej Polski, a wieloletnie finansowanie europejskie na rzecz regionów musi zostać podjęte w ramach budżetu krajowego. Inaczej dorobek polityki spójności w Polsce może zostać zaprzepaszczony.

Zdaniem Jacka Woźniaka, pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. planowania strategicznego, zagrożeniem dla polskich regionów jest peryferyzacja wobec centrum Europy i centrum kraju. Zaznaczył, że w warunkach państwa unitarnego trudno będzie powtórzyć regionom skok cywilizacyjny możliwy w przypadku niektórych mniejszych państw, jak Irlandia czy Finlandia. Szansą dla polskich regionów jest współpraca makroregionalna, jaką podjęła np. Małopolska przygotowując  wspólnie ze Śląskiem Strategię Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. 

Panel 1

Jaka powinna być polityka Polski wobec Europy wielu prędkości?

Panel 2

Czy Europa przegrywa globalny wyścig geopolityczny?

Panel 3

Jakie będą motory rozwoju Polski po 2020 roku?

Panel 4

Przedsiębiorczość i innowacje – obszar dominacji nadchodzących dekad?

Panel 5.

Rok 2020: koniec polityki spójności?

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020