Konferencje Krakowskie

VI Konferencja Krakowska "Polska w Europie wielu prędkości"

17-18 czerwca 2013 r. odbędzie się VI Konferencja Krakowską "Polska w Europie wielu prędkości". Dyskusja będzie się toczyć w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.  W debacie weźmie udział m.in. komisarz Janusz Lewandowski.

Zarówno tytuł konferencji jak i tematy poszczególnych sesji zostały sformułowane w sposób nieco „przerysowany”, aby pobudzać do dyskusji i polemiki.  Wystarczy zacytować niektóre z tematów wystąpień uczestników konferencji: Janusz Lewandowski: - „Polska w Europie wielu prędkości”. Paul Dembiński: - ” Czy Europa ma szansę w wojnie walutowej”? Krzysztof Szczerski: - „Masło, armaty, a może kwiaty? Jakie są geopolityczne atuty Unii Europejskiej?” Radosław Piontek: - „Nareszcie (?) koniec dyktatu Brukseli.” Tomasz Parteka: - „Bez kroplówki europejskiej: Polska inteligentnych regionów czy sielska miejsko-wiejska?” Już sam tytuł konferencji jest polemiczny i – w gruncie rzeczy – pesymistyczny. Sugeruje, że  Europa jest skazana na wiele prędkości. Chcemy sprowokować do debaty na temat przyszłości integracji europejskiej, w szczególności zaś do rozważań na temat tego, jaki powinien być w tym procesie nasz udział i jakie Polska chce i powinna zająć miejsce w Europie.

W pierwszej części dyskusja będzie koncentrować się wokół kluczowej dla Polski kwestii - jaka powinna być polityka Polski wobec Europy wielu prędkości? Chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie powinno być miejsce Polski w integrującej się Europie? Podejmiemy także wątek - czy scenariusz przyszłej Europy składającej się z jądra w postaci strefy euro i peryferii – krajów nie należących do niej – jest rzeczywiście przesądzony i jedyny realistyczny? Czy jesteśmy na to skazani?  Co dla Polski oznaczałoby ewentualne trwałe pozostawanie w zewnętrznym kręgu integracji politycznej i ekonomicznej Unii Europejskiej?

Chcemy także zadać pytania o miejsce Europy we współczesnym świecie, Czy Unia przegrywa globalny wyścig geopolityczny? Jakie jest miejsce Unii Europejskiej na mapie światowych mocarstw? Jakie są rokowania, scenariusze na najbliższe dwie dekady? Rozważajac te problemy chcemy sobie odpowiedzieć na pytania: co oznacza we współczesnym świecie rywalizacja geopolityczna i na jakich potencjałach się opiera oraz kto w świecie jest przeciwnikiem integracji europejskiej i strefy euro?

Wydaje się, że przedsiębiorczość i innowacje będą obszarem dominacji nadchodzących dekad. Chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie, czy integrującej się Europie potrzebna jest krajowa polityka przemysłowa i wspierania przedsiębiorczości?  Czy rywalizacja geopolityczna przenosi się ze sfery militarnej do gospodarczej, zwłaszcza w obszarze innowacyjności? Czy powstanie „NATO Technologiczne”? Czy masowy import technologii zagraża rozwojowi polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności? Dlaczego Polska znajduje się na peryferiach Innowacyjnej Europy? Dlaczego fundusze strukturalne tak słabo wpłynęły na naszą innowacyjność?

Stawiamy także pytanie czy rok 2020 będzie oznaczać nadejście końca polityki spójności? Podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie czy czeka nas głęboka reforma krajowego modelu polityki regionalnej po 2020 roku i po spodziewanych zmianach w polityce spójności UE? Czy Polska może prowadzić efektywną politykę regionalną bez środków polityki spójności UE? Na jakich potencjałach powinniśmy opierać rozwój Polski wiedząc, że wkrótce skończą się środki z polityki spójności? Wreszcie, czy polskie województwa samorządowe przetrwają bez środków UE przeznaczanych na politykę spójności?

Ostatnim wątkiem konferencji będzie kwestia motory rozwoju Polski po 2020 roku. Będziemy się zastanwiać, jakie są dziś motory rozwoju Polski i kiedy przestaną napędzać naszą gospodarkę? Czy euro może stać się nowym motorem rozwoju Polski? Czy wejście Polski do europejskiego centrum integracji uczyni z niej pierwszoligowego gracza czy raczej wzmocni uzależnienie od państw Eurolandu? Czy Polska będzie się szybko rozwijać po wejściu do strefy euro czy podzieli los Grecji lub Portugalii?

W VI Konferencji Krakowskiej wezmą m.in.: Elżbieta Bieńkowska, Henryka Bochniarz,  Paul Dembiński, Olgierd Dziekoński, Janusz Lewandowski, Witold Orłowski, Dariusz Rosati, Krzysztof Szczerski, Róża Thun, Maciej Żylicz.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020