Konferencje Krakowskie

Unia potrzebuje integracji

Remont strefy euro jest tylko jednym z wymiarów integracji europejskiej wymagającej pogłębienia - zaznaczył unijny komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski podczas panelu „Jaka powinna być polityka Polski wobec Europy wielu prędkości?” 

W swoim wystąpieniu zatytułowanym: „Polska w Europie wielu prędkości” komisarz zwrócił uwagę, że takim elementem wymagającym pogłębienia jest także polityka energetyczna. Komisarz Lewandowski zaznaczył, że integracja europejska dzieje się wielu wymiarach i warto współdecydować o tych zmianach tam, gdzie jest to możliwe. Dodał, że przynależność do strefy euro wiąże się m.in. z uprzywilejowaniem sektora bankowego krajów należących do tej grupy. Janusz Lewandowski życzył Małopolsce jak najlepszego wykorzystania funduszy unijnych.

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament
Zrównoważonego Rozwoju

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Polityka prywatności

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube