Konferencje Krakowskie

Unia potrzebuje integracji

Remont strefy euro jest tylko jednym z wymiarów integracji europejskiej wymagającej pogłębienia - zaznaczył unijny komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski podczas panelu „Jaka powinna być polityka Polski wobec Europy wielu prędkości?” 

W swoim wystąpieniu zatytułowanym: „Polska w Europie wielu prędkości” komisarz zwrócił uwagę, że takim elementem wymagającym pogłębienia jest także polityka energetyczna. Komisarz Lewandowski zaznaczył, że integracja europejska dzieje się wielu wymiarach i warto współdecydować o tych zmianach tam, gdzie jest to możliwe. Dodał, że przynależność do strefy euro wiąże się m.in. z uprzywilejowaniem sektora bankowego krajów należących do tej grupy. Janusz Lewandowski życzył Małopolsce jak najlepszego wykorzystania funduszy unijnych.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020