Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski

red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak

Kraków 2012

 Świat wkroczył w okres wyłamywania się niektórych zintegrowanych struktur gospodarczych i porządku globalnego z dotychczasowych kształtów geopolitycznych i formuł instytucjonalnych. Finansowy kryzys gospodarek wysoko rozwiniętych z 2008 roku przyspieszył zachodzenie tych zmian. Zawsze jednak niepokojąca jest ich skala, konsekwencje i możliwości osiągania kolejnego okresu stabilizacji. Taką właśnie problematykę podjęto w dyskusji podczas V Konferencji Krakowskiej, a niniejsze opracowanie zawiera przyczynek do niej, jak i główne z niej wnioski. Opracowania cząstkowe mają zróżnicowany charakter, w zasadniczej części są to artykuły teoretyczno-empiryczne, częściowo zaś stanowią głosy w dyskusji z szerszym komentarzem.

Podkreślenia wymaga wartość wyboru tematyki, różnorodność opracowań podtrzymujących jednak główny nurt dyskusji, stawianie wielu pytań o charakterze zadaniowym, rozwijających potrzeby kontynuacji dyskusji i badań w wybranym obszarze, wnioskowanie oparte głównie na własnych doświadczeniach politycznych, biznesowych, naukowych, organizacyjnych, a także przydatność wniosków Autorów do trwałego przebudowywania i racjonalizacji działania państwa w osiąganiu przejrzystości instytucjonalnej dla rozwoju. Opracowania, choć w części o charakterze naukowym, nie są hermetyczne, dlatego ich opublikowanie zapewni upowszechnienie kultury myślenia strategicznego, co jest niezwykle pożądane w społeczeństwie polskim.

 

fragment recenzji prof. dr hab. Ewy Okoń-Horodyńskiej

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020