Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

Polonia quo vadis?

red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak

Kraków 2010

Książka Polonia quo vadis?, będąca pokłosiem III Konferencji Krakowskiej, bardzo dobrze wpisuje się w nurt rozważań, który symbolizuje pytanie zawarte w tytule, a także powiązane z nim, tj. – Mundus quo vadis? Europa quo vadis? Małopolska quo vadis?

Dzieło Polonia quo vadis? jest niezwykłe zarówno z racji powagi, rozmachu i charakteru poruszanej problematyki, jak również z uwagi na dobór autorów. Dotychczasowy dorobek naukowy lub znajomość praktyki zarządzania sprawami publicznymi – a w większości przypadków i jedno, i drugie – wzbogacone osobistym zaangażowaniem w udzielanie odpowiedzi na postawione pytania, zadecydowały o ogromnym wkładzie wszystkich autorów do debaty publicznej o regionie, kraju, ugrupowaniu państw i całym świecie. Opracowania zamieszczone w opiniowanym dziele stanowią wielogłos wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach. W książce jest znacznie więcej pytań niż odpowiedzi. Jest w tym logika, gdyż formułowanie pytań, identyfikacja problemów nauki i praktyki stanowi wstęp do badań, a następnie do refleksji i poszukiwania sposobów stawiania czoła wyzwaniom obecnym i przyszłym.

(…) Można stwierdzić, że powstało dzieło wybitne. Każdy z (…) tekstów ma ogromne walory poznawcze, ale największym ich atutem jest to, że na siebie wzajemnie oddziałują jako części jednej całości. Ponadto tkwi w nich zdolność do inspiracji do dalszych badań i refleksji naukowej, a także zwykłej ludzkiej zadumy nad nami, naszymi ojcami, wnukami i prawnukami. Tom z dorobkiem III Krakowskiej Konferencji mówiący tak wiele o Krakowie, Małopolsce, o całym naszym kraju oraz Europie i Świecie w pełni zasługuje na szerokie upowszechnienie.

 

fragment recenzji prof. dr hab. Barbary Kożuch

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020