Konferencje Krakowskie

Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

VI Konferencja Krakowska "Polska w Europie wielu prędkości"TYGODNIK POWSZECHNY - Polską racją stanu jest maksymalne wykorzystanie nowej perspektywy finansowej. Bo kolejne są wielką niewiadomą - z Januszem Lewandowskim, Europejskim Komisarzem ds. Budżetu i Programowania Finansowego, rozmawia Natalia Sromek.
 

TYGODNIK POWSZECHNY - specjalny dodatek poświęcony VI Konferencji Krakowskiej

 

Więcej


INTERIA.PL - Sytuacja Europy jest znacznie bardziej dramatyczna niż siedem lat temu. Siedem lat temu Europa była ufna, rozwijająca się i w koniunkturze. W tej chwili ze wszystkich regionów Europy słychać wołanie o pieniądze inwestycyjne ze względu na dramatyczną sytuację na runku pracy - mówił Janusz Lewandowski.

Więcej


MONEY.PL- Jeżeli rozejdziemy się z niczym, będzie to miało opłakane skutki dla postrzegania użyteczności Europy. Europa musi teraz udowodnić swoją użyteczność, również poprzez fundusze - podkreślił komisarz UE Janusz Lewandowski

Więcej


BIZNES.PL - Nie było nigdy takiego kryzysu, takiej złej sytuacji na rynku pracy. Rozejście się z niczym oznacza rozczarowanie. Rozczarowanie instytucjami europejskimi może wpłynąć na skład Parlamentu Europejskiego w roku 2014, w którym może nieoczekiwanie znaleźć się wiele ugrupowań wcześniej mało przyjaznych projektom europejskim – podkreślił komisarz Janusz Lewandowski.

Węcej


BANKIER.PL - Komisarz UE ds. budżetu Janusz Lewandowski jest przekonany, że w zaplanowanych na wtorek negocjacjach ws. unijnego budżetu na lata 2014-20 górę weźmie odpowiedzialność za Europę. Lewandowski mówił dziennikarzom w Krakowie, że wtorkowe rozmowy będą mieć charakter techniczny, ale ich stawka jest bardzo wysoka.

Więcej


PORTAL MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO - W dyskusji na temat europejskiej polityki regionalnej powinno się brać pod uwagę równocześnie różne perspektywy: Unii jako całości, oraz poszczególnych państw członkowskich. Jeśli jednak spojrzymy na jej efekty to niezależnie od przyjętej optyki będą one pozytywne - powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas VI Konferencji Krakowskiej.

Więcej


RZECZPOSPOLITA - Współczesna siła militarna to możliwość stosowania w praktyce najnowocześniejszych technologi przemysłowych - mówi Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Więcej w specjalnej wkładce poświęconej konferencji


RZECZPOSPOLITA - Janusz Lewandowski uczestniczył w poniedziałek w VI Konferencji Krakowskiej "Polska w Europie wielu prędkości", która jest debatą o przyszłości UE, Polski i regionów. Konferencję odbywającą się pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zorganizowały: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki i Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Więcej


RZECZPOSPOLITA - Miejsce Polski w Unii Europejskiej, miejsce Europy we współczesnym świecie. Wokół tych tematów toczyć się będą obrady 
VI Konferencji Krakowskiej. Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach na dwa dni zamieni się w przyszłym tygodniu (17 i 18 czerwca) w miejsce publicznej debaty o sprawach istotnych dla Polski.

Więcej


RZECZPOSPOLITA -  Naukowcy, ekonomiści, politolodzy, politycy i samorządowcy będą w Krakowie dyskutowali o przyszłości Polski i całego Starego Kontynentu. Zarówno tytuł dwudniowej konferencji, jak i tematy poszczególnych sesji zostały świadomie sformułowane w sposób nieco przerysowany, aby pobudzać do dyskusji i polemiki.

"Dokonaliśmy przeglądu całego pozakodeksowego prawa gospodarczego. W ponad 60 ustawach rozsianych jest kilkaset przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Żaden przedsiębiorca nie jest w stanie tego znać" - mówił w sobotę Gowin w wystąpieniu podczas drugiego dnia V Konferencji Krakowskiej "Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski".

Więcej


CENRTUM BIZNESU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ - O miejscu Polski w integrującej się Europie, kształcie polityki spójności po roku 2020, a także o tym jak skrócić dystans Polski do najbardziej innowacyjnych państw Unii Europejskiej i czy Polska będzie się szybko rozwijać po wejściu do strefy euro czy podzieli los Grecji lub Portugalii – będą rozmawiać w Krakowie 17-18 czerwca 2013 r. uczestnicy VI Konferencji Krakowskiej "Polska w Europie wielu prędkości".


KULTURA & BIZNES -VI Konferencja Krakowska, która odbędzie się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach w dniach 17-18 czerwca 2013 r. dotyczyć  będzie  wątku, jakie powinno być miejsce Polski w integrującej się Europie. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie o mechanizmy rozwojowe Polski, przedsiębiorczość, innowacyjność i przyszłość polityki spójności.

Więcej


Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020