Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

Łukasz Holec

Bank zasobów naturalnych

Na ziemi mamy ograniczone zasoby i musimy nimi mądrze zarządzać - zaznaczył Łukasz Holec z Fundacji Ellen MacArthur w drugim dniu X Konferencji Krakowskiej podczas panelu „Ekonomia cyrkularna – konieczność czy krótkotrwały trend? Z korzyścią dla ziemi, ludzi i gospodarki”.

Jak stwierdził Łukasz Holec w gospodarce o obiegu zamkniętym nie ma odpadów. Każdy produkt jest bankiem zasobów naturalnych. W gospodarce o obiegu zamkniętym bardzo ważne jest spojrzenie holistyczne. Należy wprowadzać rozwiązania inspirując się dobrymi rozwiązaniami, przeskakując pewne etapy rozwoju.

W gospodarce o obiegu zamkniętym powinniśmy odejść od pojęcia konsumentów na rzecz użytkowników. Producenci powinni być zainteresowani odzyskiwaniem wytworzonych przez siebie produktów od użytkowników w celu ich ponownego wykorzystania.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020