Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

dr hab. Joanna Kulczycka

Gospodarka przyjazna środowisku

W gospodarce o obiegu zamkniętym poszukujemy takich rozwiązań, które będą ekoefektywne, przyjazne dla mieszkańców - mówiła dr hab. Joanna Kulczycka z Wydziału Zarządzania AGH, w drugim dniu X Konferencji Krakowskiej podczas panelu „Ekonomia cyrkularna – konieczność czy krótkotrwały trend? Z korzyścią dla ziemi, ludzi i gospodarki”.

Zdaniem Joanny Kulczyckiej błędem jest zawężanie gospodarki o obiegu zamkniętym do gospodarki odpadami. Taka gospodarka dotyczy i przedsiębiorców i mieszkańców i administracji. Związana jest za takimi obszarami jak ekonomia współdzielenia, zrównoważona konsumpcja, ekoprojektowanie, zwiększenie roli usług, rozszerzona odpowiedzialność producenta, symbioza gospodarcza, zmniejszenie ilości produktów toksycznych, styl życia.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020