Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

dr hab. Jarosław Górniak

Społeczników przybywa. Rośnie aktywność na szczeblu lokalnym

Chwilowa mobilizacja społeczeństwa i akces poparcia dla inicjatyw były zawsze relatywnie tanie. Długofalowe działania, praca od podstaw angażują znacznie mniej osób – zauważył prof. dr hab. Jarosław Górniak, Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych podczas III Panelu „„MałoPolska obywatelska” w drugim dniu X Konferencji Krakowskiej.

Jako przykład powołał się na czasy obywatelskich protestów w roku 1989, kiedy przy powszechnym poparciu akcji strajkowych, w samych wydarzeniach decydowało się wziąć udział niewiele osób.

Społeczeństwo obywatelskie wygląda tak, jak kształtują je obywatele. Bodźce wyciągają ludzi na ulice, ale znacznie mniejszy procent ludzi zaangażuje się w systematyczne działania edukacyjne. Jego zdaniem w ostatnich latach obserwuje się wzrost aktywności na szczeblu lokalnym. Jest to związane ze zmianami w stylu zarządzania instytucjami. Wraz ze zmianą stylu zarządzania w firmach, zauważalna jest zmiana sposobu podejmowania decyzji w sprawach dotyczących spraw wspólnych, angażujących wiele osób.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020