Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

prof. Stanisław Koziej

Druga zimna wojna

O bezpieczeństwie trzeba rozmawiać, te problemy powinny być coraz bardziej jawne - podkreślił prof. Stanisław Koziej, generał brygady w stanie spoczynku, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podczas I panelu X Konferencji Krakowskiej „Europa zagrożona – współczesne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa”.

Żyjemy w erze globalizacji, erze rewolucji informacyjnej, w świecie demokracji zachodniej. Żyjemy także w warunkach drugiej zimnej wojny między Rosją z Zachodem. W tych warunkach podstawą bezpieczeństwa jest komunikacja. Potrzebujemy powszechnej wiedzy i edukacji o bezpieczeństwie, bo społeczeństwo staje się jednym z twórców rozwiązań w tym zakresie. Ponadto społeczeństwo kontrolując władzę stwarza szansę na korygowania pewnych błędów władzy – zaznaczył generał.

W cyberprzestrzeni występują takie same wyzwania, szanse, zagrożenia jak w świecie realnym. W pierwszej kolejności koncentrujemy się w Internecie na zwalczaniu zagrożeń, a za mało koncentrujemy się na szansach jakie niesie cyberprzestrzeń.

Sposobem uodpornienia się społeczeństwa na wojnę informacyjną jest powszechna edukacja.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020