Konferencje Krakowskie

6 Konferencja Krakowska - Polska w Europie wielu prędkości – 17-18 czerwca 2013

Integracja w Unii Europejskiej nie kończy się na euro. Polityka regionalna to najlepsza polityka inwestycyjna, jaką ma Europa - podkreśliła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska w trakcie panelu panelu „Jaka powinna być polityka Polski wobec Europy wielu prędkości?” 

Pomimo, że podział na Unii Europejską na strefą euro i kraje znajdujące się poza nią jest fundamentalny, to sytuacja w Unii jest bardziej skomplikowana - zaznaczył senator Janusz Sepioł podczas „Jaka powinna być polityka Polski wobec Europy wielu prędkości?” 

 

Polska powinna dołączyć do strefy euro, ponieważ te państwa będą decydowały o przyszłości Unii Europejskiej - stwierdził poseł Dariusz Rosati podczas panelu „Jaka powinna być polityka Polski wobec Europy wielu prędkości?”

 

Remont strefy euro jest tylko jednym z wymiarów integracji europejskiej wymagającej pogłębienia - zaznaczył unijny komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski podczas panelu „Jaka powinna być polityka Polski wobec Europy wielu prędkości?” 

- Spotykamy się już po raz szósty w Krakowie, aby dyskutować o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed Europą, Polską, ale także przed naszym regionem. Ta debata odbywa się w wyjątkowym czasie. W najbliższych dniach będą zapadać decyzje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej do roku 2020  - powiedział marszałek Małopolski Marek Sowa podczas uroczystego otwarcia VI Konferencji Krakowskiej „Polska w Europie wielu prędkości".

VI Konferencja Krakowska, podobnie jak ubiegłoroczna edycja imprezy, została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube