Konferencje Krakowskie

6 Konferencja Krakowska - Polska w Europie wielu prędkości – 17-18 czerwca 2013

Na razie jesteśmy małymi Chinami Europy, produkujemy tanio, mamy dużo osób zatrudnionych w rolnictwie. Młodzi ludzie przychodzący z rolnictwa do miast stają się bardziej produktywni - powiedział przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru podczas panelu  „Jakie będą motory rozwoju Polski po 2020 roku?”W swoim wystąpieniu zatytułowanym; „Czy Polska ma szansę stać się mniejszymi Niemcami Europy?” 

- Dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki Polski potrzebne są inwestycje prywatne, elastyczny i konkurencyjny rynek pracy, wydajność przedsiębiorstw i uczelni zorientowanych na innowacje i eksport -podkreślił  sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński w czasie panelu „Jakie będą motory rozwoju Polski po 2020 roku?”

Nasze spotkanie odbywa się pod hasłem Europy wielu prędkości. Myślę, że można mówić także o gospodarce wielu prędkości. Z jednej strony mamy – małe i średnie przedsiębiorstwa, a z drugiej kolosy gospodarki światowej. Warto się zastanowić jak połączyć te układankę – zaznaczył prof. Paul Dembiński w czasie panelu „Jakie będą motory rozwoju Polski po 2020 roku?”

Trzeba odróżnić sytuację wojny od bałaganu czy też anarchii, a niewątpliwie mamy do czynienia z anarchią walutową  - stwierdził dyrektor Obserwatorium Finansów w Genewie Paul Dembiński podczas panelu „Czy Europa przegrywa globalny wyścig geopolityczny?” 

 

Polityka spójności w obecnej formie będzie zanikać. W nadchodzącej perspektywie Polska będzie wielkim wygranym tej polityki - powiedział eurodeputowany Jan Olbrycht w trakcie panelu „Jaka powinna być polityka Polski wobec Europy wielu prędkości?” 

 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020